شهرداری گناباد

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس در باغ ملی گناباد