شهرداری گناباد

نشست تعاملی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد با دانشگاه علوم پزشکی

نشست تعاملی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد با دانشگاه علوم پزشکی

نشست تعاملی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد با دانشگاه علوم پزشکی

🔸 در ابتدای این دیدار مهندس زارع حسینی شهردار گناباد ضمن تقدیر از زحمات شبکه بهداشت و درمان در دوران سخت ویروس کرونا گفت؛ پزشکان ، پرستاران و مجموعه بهداشت و درمان طی دو سال گذشته زحمات زیادی در زمینه مقابل با ویروس کرونا متحمل شده اند که مردم و سایر مسئولین قدردان آنان هستند.
 
🔸 وی افزود : در مجموعه مدیریت شهری نیز با شرایط سخت کرونایی و مشکلات اقتصادی فعالیت های عمرانی و خدمت به مردم با همراهی سایر دستگاه ها لحظه ای متوقف نشده است.
 
🔸 شهردار گناباد با اشاره به مشارکت دانشگاه علوم پزشکی در پروژه های عمرانی گفت: تعامل و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی در پروژه های عمرانی شهرداری گناباد همواره وجود داشته و این مهم تاثیر بسزایی در توسعه همه جانبه و سرعت بخشیدن به پروژه ها مشترک داشته است.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 13 شهریور 1400
  • تعداد بازدید: 24