شهرداری گناباد

نشست صمیمانه شهردار گناباد با خبرنگاران باران کویر

نشست صمیمانه شهردار گناباد با خبرنگاران باران کویر

نشست صمیمانه مهندس زارع حسینی شهردار گناباد با اعضای هیات تحریریه نشریه باران کویر شب گذشته در محل دفتر شهردار گناباد

در این نشست در خصوص مباحث مدیریت شهری و نظرات مردم و همچنین همکاری دو جانبه با رسانه ها مطرح شد


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 4 مهر 1400
  • تعداد بازدید: 185