شهرداری گناباد

گزارش سفر مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به گناباد

گزارش سفر مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به گناباد


1- بازدید از ترانشه دفن زباله شهرداری گناباد:

در ابتدای سفر مهندس سنجری مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و کارشناسان این سازمان بازدید مشترک جهت بررسی طرح ساماندهی و تفکیک زباله با حضور مهندس زارع حسینی شهردار ، کارشناسان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر گناباد صورت گرفت.

2- برگزاری نشست مشترک:

نشست مشترک مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر گناباد جهت استفاده از نظرات و پیشنهادات و همچنین بررسی پروژه های اقتصادی شهرداری گناباد برگزار شد و هر یک از حاضرین نظرات خود را بیان نمودند.

3- بازدید میدانی از پروژه شهرداری گناباد:

جهت بررسی بیشتر پروژه های مشارکتی و اقتصادی شهرداری گناباد با همراهی اعضای محترم شورای اسلامی، شهردار و کارشناسان شهرداری گناباد بازدیدی توسط مدیرعامل و مدیران سازمان همیاری شهرداری ها خراسان رضوی از محل پروژه های مرمت و بازسازی خانه شهید ابراهیمی، شهرک کارآفرین و ساماندهی صنوف مزاحم، طرح توسعه پارک آبی قنات قصبه، طرح محور گردشگری قنات جهانی قصبه گناباد و احداث هتل گردشگری ، بازدید از معدن سنگ کوبیک و سنگ کف صورت گرفت.

4- بازدید از شهر های بیدخت و کاخک:

در ادامه این سفر جهت استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری شهرستان مهندس سنجری مدیرعامل و مدیران سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی وزارع حسینی شهردار گناباد و عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداریهای از پروژه ها و ظرفیت های سرمایه گذاری شهر های بیدخت و کاخک بازدید نمودند

22 مهر ماه 1400

@shahrmangonabad


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 22 مهر 1400
  • تعداد بازدید: 186