شهرداری گناباد

پیام تبریک مهندس زارع حسینی شهردار گناباد جهت انتصاب جناب آقای نظری استاندار جدید خراسان رضوی

پیام تبریک مهندس زارع حسینی شهردار گناباد جهت انتصاب جناب آقای نظری استاندار جدید خراسان رضوی


📌پیام تبریک مهندس زارع حسینی شهردار گناباد جهت انتصاب جناب آقای نظری استاندار جدید خراسان رضوی و آرزوی موفقیت برای ایشان

@yaghoubali_nazari


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 28 مهر 1400
  • تعداد بازدید: 210