شهرداری گناباد

آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه cng شهرداری گناباد

آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه cng شهرداری گناباد

آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه cng شهرداری گناباد  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 15 آبان 1400
  • تعداد بازدید: 26