شهرداری گناباد

یکی دلی مدیران شهرداری در انجام کارها

یکی دلی مدیران شهرداری در انجام کارها

یکی دلی مدیران شهرداری در انجام کارها
 
📌در ادامه جلسات هماهنگی طرح ها و پروژه های شهرداری که صبح هر شنبه با حضور تمامی مدیران واحد ها برگزار می شود ، صبح امروز شنبه ۲۲ آبان ماه پنجمین جلسه مدیران در محل دفتر شهردار برگزار و بر کیفیت بخشی طرح ها و پروژه ها تاکید شد.
 
مدیران واحدهای مختلف با هماهنگی به وجود آمده در این جلسات ، سرعت بخشی انجام برنامه ها را در دستور کار قرار دادند.



  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 22 آبان 1400
  • تعداد بازدید: 19