شهرداری گناباد

پیگیری های فشرده مهندس زارع حسینی شهردار گناباد در تهران

پیگیری های فشرده مهندس زارع حسینی شهردار گناباد در تهران

پیگیری های فشرده مهندس طارع حسینی شهردار گناباد در تهران
 
به گزارش روابط عمومي شهرداری گناباد، پیرو سفر ماه گذشته مهندس زارع حسینی شهردار به همراه اعضای شورای شهر به تهران پیگیری هایی، طی دو روز گذشته انجام شد.
مهندس زارع حسینی شهردار گناباد طی دو روز گذشته در سفر به تهران دیدار با دکتر رازی معاونت پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور جهت جذب اعتبارات و دستورات برگزار کرد.
دیدار با دکتر رجب صلاحی معاونت امور شهرداری ها جهت پیگیری دستورات معاون وزیر و دیدار با دکتر حسینی معاون مدیرکل پشتیبانی سازمان جهت پیگیری ماشین آلات از دیگر برنامه های سفر شهردار بود.
شهردار گناباد در روز کاری فشرده به دیدار اسدی معاون برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها رفت تا رایزنی هایی جهت جذب اعتبارات ماده ۵۸ داشته باشد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 25 آبان 1400
  • تعداد بازدید: 20