شهرداری گناباد

تخریب پارکینگ غیر مجاز

تخریب پارکینگ غیر مجاز

تخریب پارکینگ غیر مجاز
 
📌 برابر رای کمیسیون ماده صد شهرداری گناباد، پس از ابلاغ اخطاریه و صدور رای تخریب بنا غیرمجاز (تجاوز به معبر عموم) در خیابان قائم ۱۶ نوغاب فرعی ۹، این بنا توسط واحد اجراییات شهرداری گناباد تخریب گردید.
 
📌 لازم به توضیح است این بنا در معبر عمومی احداث شده و پیش از تخریب اخطاریه های لازم جهت جمع آوری این سازه به مالک ابلاغ شده است.
 
۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 29 آبان 1400
  • تعداد بازدید: 170