شهرداری گناباد

اولین نشست کمیته فضای سبز شهرداری گناباد برگزار شد

اولین نشست کمیته فضای سبز شهرداری گناباد برگزار شد

اولین نشست کمیته فضای سبز شهرداری گناباد برگزار شد
 
✅ کمیته فضای سبز شهرداری گناباد با توجه به مشکلات کمبود آب شرب با هدف ارائه راهکارها جهت نحوه صحیح آبیاری فضای سبز و مدیریت آب مورد نیاز فضای سبز شهرداری های شهرستان تشکیل شده است.
 
🔹 دکتر مقدم، مهندس شیزراد، جوادی ، زمانی و حیدری نیا اعضای کمیته فضای سبز شهرداری گناباد می باشند و این کمیته یکی از کمیته های زیر مجموعه راهبردی سند تدبیر آب شهرستان می باشد.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 17 آذر 1400
  • تعداد بازدید: 124