شهرداری گناباد

نشست شهرداران شهرستان گناباد و بجستان در محل دفتر شهردار گناباد

نشست شهرداران شهرستان گناباد و بجستان در محل دفتر شهردار گناباد

نشست شهرداران شهرستان گناباد و بجستان در محل دفتر شهردار گناباد
 
🔹 به دعوت مهندس زارع حسینی شهردار گناباد نشست مشترک شهرداران شهرستان گناباد و بجستان با حضور مهندس افتخاری شهردار کاخک، مهندس روحبخش شهردار بجستان، مهندس خواجه شهردار روشناوند و دکتر علی اکبری شهردار بیدخت برگزار شد.
🔸 در این نشست در خصوص چالش های مدیریت شهری در تمامی زمینه ها و بحث افزایش تعاملات فی مابین شهرداری ها بحث و تبادل نظر شد.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 18 دی 1400
  • تعداد بازدید: 165