شهرداری گناباد

نام گذاری بلوار ناشراسلام مدنی گنابادی

 نام گذاری بلوار ناشراسلام مدنی گنابادی

 نام گذاری بلوار ناشرالاسلام مدنی گنابادی
🔸 بلوار محور فردوس، کاخک که پیش از این جهت زنده نگه داشتن نام و یاد ناشرالاسلام مدنی گنابادی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد نامگذاری شده بود، تابلوی این بلوار امروز ۱۹ دی ماه با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر گناباد، رییس دانشگاه علوم پزشکی و سایر مسئولین رونمایی شد.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 19 دی 1400
  • تعداد بازدید: 161