شهرداری گناباد

بررسی طرح مسیر گردشگری قنات جهانی قصبه گناباد

بررسی طرح مسیر گردشگری قنات جهانی قصبه گناباد

بررسی طرح مسیر گردشگری قنات جهانی قصبه گناباد
🔸 در بازدید مسئولین از جمله دکتر نصیری فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر گناباد، کارشناسان شهرداری،فرمانداری و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان از مسیر قنات جهانی قصبه طرح مسیر گردشگری این قنات مورد بررسی قرار گرفت.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 20 دی 1400
  • تعداد بازدید: 348