شهرداری گناباد

گهی مزایده واگذاری ۴ قطعه ملک شهرداری گناباد

گهی مزایده واگذاری ۴ قطعه ملک شهرداری گناباد

گهی مزایده واگذاری ۴ قطعه ملک شهرداری گناباد

لینک دانلود


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 21 دی 1400
  • تعداد بازدید: 114