شهرداری گناباد

جلسه شورای مدیران شهرداری گناباد برگزار شد

جلسه شورای مدیران شهرداری گناباد برگزار شد

شنبه با مدیران
جلسه شورای مدیران شهرداری گناباد برگزار شد
 
 جلسه مدیران واحد های مختلف شهرداری صبح امروز با حضور مهندس زارع حسینی و مسئولین واحدها در محل دفتر شهردار برگزار شد.
در ابتدای این نشست روند اجرایی مصوبات جلسات قبلی بررسی شد.
بررسی روند اجرای پروژه های مختلف شهرداری و مدیریت منابع مالی از مباحث مهم جلسه مدیران واحد در این هفته بود.
   • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 2 بهمن 1400
  • تعداد بازدید: 336