شهرداری گناباد

پروژه آماده سازی سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن

 پروژه آماده سازی سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن

 پروژه آماده سازی سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن 

💢 در جهت تسریع در روند ساخت و ساز و برابر تفاهم‌نامه فی مابین شهرداری گناباد و اداره کل راه و شهرسازی استان پروژه آماده سازی  سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن توسط ماشین آلات شهرداری گناباد ادامه دارد.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 10 خرداد 1403
  • تعداد بازدید: 37