شهرداری گناباد

آیا می دانید محلات بازآفرینی گناباد کدام اند؟

 آیا می دانید محلات بازآفرینی گناباد کدام اند؟

 آیا می دانید محلات بازآفرینی گناباد کدام اند؟

الف ] محدوده فرسوده بافت مرکزی شهر شامل  سر تراز حدفاصل خیابان سعدی المهدی امام خمینی 

۲ بالای ده یا حوض زنگی یا مسجد امام رضا 

۳ بالای ده حدفاصل خیابان غفاری و شوریده

۴ پای نخل یا عنابزار یا مسجد ۱۴ معصوم حد فاصل خیابان حافظ و امام علی 

۵ خیابان امام خمینی حد فاصل امام خمینی ۱۵ تا ۲۳ و امام خمینی ۲۰ تا ۲۴

ب] محدوده بافت فرسوده قصبه شهر شامل ریز محله‌های تپه ریگ، ته رود مسجد بالا ،مسجد جامع، خیابان بهار

ج] محدوده بافت فرسوده محله نوقاب شامل محله‌های بالای ده( حد فاصل قائم ۱۶ و جاده سنتو) و پایین ده (حد فاصل قائم ۱۶ و میدان معلم)


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 20 خرداد 1403
  • تعداد بازدید: 35