شهرداری گناباد

چند خبر کوتاه از اقدامات واحد فضای سبز شهرداری گناباد

 چند خبر کوتاه از اقدامات واحد فضای سبز شهرداری گناباد

 چند خبر کوتاه از اقدامات واحد فضای سبز شهرداری گناباد  

🔺ادامه طرح حذف شاخه های خشک سطح شهر
 
🔹از ابتدای سال جاری، طرح حذف شاخه های خشکیده و بیمار، به منظور رفع خطر و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از شکسته شدن آنها در هنگام وزش بادهای شدید، حذف شاخه های بیمار و همچنین زیباسازی منظر شهری، ادامه دارد.

🔹لازم به ذکر است؛ بعد از اتمام عملیات در هر بوستان، بلافاصله جمع آوری شاخه های هرس شده و پاکسازی اطراف درختان انجام می شود.

🔺واکاری باغچه های بلوارهای سطح شهر

🔹این طرح در ادامه طرح واکاری بلوارها، افزایش طراوت و کیفیت فضای سبز و ایجاد چشم انداز زیباتر اجرا شده است.

🔺ادامه عملیات چمن زنی عرصه های چمن کاری

🔹این طرح در ادامه طرح پیرایش تابستانه فصای سبز و بهبود کیفیت سطح شهر و به منظور حفظ زیبایی و طراوت سطوح چمنکاری، عملیات چمن زنی و نگهداری عرصه های فضای سبز شهری  انجام میپذیرد.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 25 خرداد 1403
  • تعداد بازدید: 20