شهرداری گناباد

اخبار

پیام تشکر بانوان از بازپیرایی پارک شیرین

تعدادی از بانوان در تماس با سامانه ۱۳۷ از اختصاص پارک شیرین برای ورزش بانوان و امنیت این پارک از مجموعه مدیریت شهری تشکر نمودند.

تاریخ : 18 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

استقبال خوب بانوان از پارک شیرین

پارک شیرین که ویژه بانوان بازپیرایی و در هفته دولت توسط شهرداری گناباد افتتاح شد اکنون مورد استقبال خوب بانوان گرامی قرار گرفته است.

تاریخ : 15 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

حال و هوای موکب خادم الحسین شهرداری گناباد در شب اربعین حسینی

خداقوت مهندس حسین زاده شهردار گناباد به پرسنل این شهرداری و عوامل اجرایی موکب خادم الحسین

تاریخ : 14 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

حال و هوای موکب خادم الحسین شهرداری گناباد در شب اربعین حسینی

خداقوت مهندس حسین زاده شهردار گناباد به پرسنل این شهرداری و عوامل اجرایی موکب خادم الحسین

تاریخ : 14 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

برگزاری کمیته فنی کمیسیون ماده پنج در اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ پیرامون موضوعات مرتبط با شهر گناباد با حضور مهندس حسین زاده شهردار گناباد ، مهندس خواجه رییس اداره راه و شهرسازی گناباد و مدیران و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در محل این اداره کل برگزار شد.

تاریخ : 14 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

طرح ضربتی جمع آوری تابلوهای و تبلیغات غیرمجاز در تمام نقاط سطح شهر اجرا میشود

در راستای حفظ نظم و انضباط شهری و همچنین زیبایی منظر شهری طرح جمع آوری تبلیغات غیر مجاز از سطح شهر توسط واحد اجراییات شهرداری گناباد در خیابان المهدی و ناصر خسرو ادامه یافت.

تاریخ : 12 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

طرح ضربتی جمع آوری تابلوهای و تبلیغات غیرمجاز در تمام نقاط سطح شهر اجرا میشود

در راستای حفظ نظم و انضباط شهری و همچنین زیبایی منظر شهری طرح جمع آوری تبلیغات غیر مجاز از سطح شهر توسط واحد اجراییات شهرداری گناباد در خیابان المهدی و ناصر خسرو ادامه یافت.

تاریخ : 12 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

دیدار اعضای کانون توسعه اندیشان با شهردار گناباد

تعدادی از اعضای گروه مردم نهاد کانون توسعه اندیشان در دیداری با مهندس حسین زاده شهردار گناباد و جمعی از مدیران این شهرداری در خصوص موضوعات مرتبط با مدیریت شهری در زمینه های بانوان، فرهنگی، اجتماعی و.. به گفتگو پرداختند.

تاریخ : 12 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

لایه اولیه آسفالت بلوار پرستار اجرا شد

مهندس زنده دل مسئول واحد عمران شهرداری گناباد از اجرایی بخشی از روکش اولیه آسفالت بلوار پرستار خبرداد و گفت:

تاریخ : 12 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی

برگزاری جلسه کمیته درآمد شهرداری گناباد

با هدف بررسی منابع درآمدی و بررسی عملکرد کلی درآمد شهرداری گناباد این کمیته با حضور مهندس حسین زاده شهردار گناباد و مدیران واحد های مربوطه در سالن کنفرانس شهرداری گناباد برگزار شد.

تاریخ : 11 شهریور 1402 گروه خبری : عمومی