شهرداری گناباد

طرح تخفیفات شهرداری گناباد

طرح تخفیفات شهرداری گناباد

طرح تخفیفات شهرداری گناباد 
 برابر مصوبه شورای اسلامی شهر گناباد به مناسبت گرامی داشت هفته شهرداری ها و دهیاری ها، تخفیف ۴۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی پرداخت نقدی تا مبلغ 50 میلیون تومان
 
زمان استفاده از طرح  ۱۴۰1/۰5/۰۱ الی ۱۴۰1/۰6/01 در راستای حمایت از همشهریان گرامی  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 2 مرداد 1401
  • تعداد بازدید: 32