شهرداری گناباد

پیاده رو سازی خیابان غفاری ۱۸/۱

 پیاده رو سازی خیابان غفاری ۱۸/۱

 پیاده رو سازی خیابان غفاری ۱۸/۱
 
🔹 در جهت رفاه شهروندان گرامی پروژه پیاده روی سازی و موزاییک فرش خیابان غفاری ۱۸/۱ کوچه قنات آغاز گردید.
🔸 مهندس حسن زاده سرپرست شهرداری گناباد به همراه مهندس زنده دل مسئول واحد عمران این شهرداری جهت عرض خداقوت و بررسی پروژه های عمرانی از محل این پروژه بازدید نمودند.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 5 مرداد 1401
  • تعداد بازدید: 26