شهرداری گناباد

احداث مجموعه بازی جدید پارک رسالت از ابتدای هفته آینده

 احداث مجموعه بازی جدید پارک رسالت از ابتدای هفته آینده

 احداث مجموعه بازی جدید پارک رسالت از ابتدای هفته آینده
 
🔸 در جهت برقراری عدالت در سطح شهر در یک ماه اخیر فعالیت اکیپ های عمرانی در جای جای سطح شهر ادامه یافته است از جمله در نوغاب، خیابان غفاری ، خیابان ناصر خسرو، امام خمینی، سلمان فارسی ، سعدی و... پروژه بهسازی معابر، جدول کشی ، کانیوو و.. اجرا شده است.
 
🔹 در همین راستا با هدف رسیدگی به درخواست شهروندان مجموعه جدید بازی کودکان با استاندارد لازم در پارک رسالت آغاز گردید.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 5 مرداد 1401
  • تعداد بازدید: 26