شهرداری گناباد

استمرار زیرسازی برای پخش آسفالت در شهدا ۱۴/۱

 استمرار زیرسازی برای پخش آسفالت در شهدا ۱۴/۱

 استمرار زیرسازی برای پخش آسفالت در شهدا ۱۴/۱ 
 
این عملیات با هدف افزایش طول عمر آسفالت و تردد آسان شهروندان به مساحت ۱۶۵۰ متر مربع در حال انجام است.
                       • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 29 شهریور 1401
  • تعداد بازدید: 65