شهرداری گناباد

اینفوگرافی گزارش عملکرد شهریور ماه ۱۴۰۱ اداره آتش نشانی شهرداری گناباد

 اینفوگرافی گزارش عملکرد شهریور ماه ۱۴۰۱ اداره آتش نشانی شهرداری گناباد

اینفوگرافی گزارش عملکرد شهریور ماه ۱۴۰۱ اداره آتش نشانی شهرداری گناباد


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 3 مهر 1401
  • تعداد بازدید: 55