شهرداری گناباد

اغاز اسفالت طالقانی 19

اغاز اسفالت طالقانی 19

اغاز اسفالت طالقانی 19
آغاز عملیات اسفالت خیابان طالقانی ۱۹ فرعی اول سمت چپ توسط واحد عمران شهرداری گناباد  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 29 آبان 1401
  • تعداد بازدید: 18