شهرداری گناباد

ادامه عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری بلوار ملامظفر(جنب بهشت حسن)

 ادامه عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری بلوار ملامظفر(جنب بهشت حسن)

ادامه عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری بلوار ملامظفر(جنب بهشت حسن) توسط پیمانکار تحت نظر واحد عمران شهرداری گناباد درحال اجرا می باشد

:small_orange_diamond:هدف پروژه:هدایت وساماندهی اب های سطحی
:small_orange_diamond:طول پروژه : ۷۵۰ متر


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 30 آبان 1401
  • تعداد بازدید: 261