شهرداری گناباد

برف روبی معابر

برف روبی معابر

برف روبی معابر
 یخ زدایی و برف روبی پیاده رو های سطح شهر به منظور تسهیل رفت و آمد شهروندان توسط عوامل اجرایی شهرداری گناباد هم اکنون در حال انجام است.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 22 دی 1401
  • تعداد بازدید: 2