شهرداری گناباد

نظافت و پاکسازی کامل معابر

نظافت و پاکسازی کامل معابر

نظافت و پاکسازی کامل معابر 
 
🔸در ادامه طرح پاکسازی کامل سطح شهر محله به محله توسط پیمانکار خدمات شهری شهرداری گناباد و پاکبانان خدوم شهرمان پاکسازی معابر رسالت،دانشجو، امامت، کشاورز ، سلمان فارسی۱۲ ، غفاری ۸،۱۴ و تعدادب از فرعی های نوغاب انجام شد.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 27 دی 1401
  • تعداد بازدید: 169