شهرداری گناباد

کاشت نهال در بهترین زمان برای کاشت

 کاشت نهال در بهترین زمان برای کاشت

 کاشت نهال در بهترین زمان برای کاشت
 
🔹 سبزپوشان فضای سبز شهرداری گناباد پس از فراهم شدن بستر برای کاشت نهال نسبت به کاشت نهال های مثمر در حاشیه بلوار دکتر مهدیزاده اقدام نمودند.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 18 اسفند 1401
  • تعداد بازدید: 20