شهرداری گناباد

المان های نوری بلوار ناشرالاسلام مدنی رفع نقص شد

المان های نوری بلوار ناشرالاسلام مدنی رفع نقص شد

المان های نوری بلوار ناشرالاسلام مدنی رفع نقص شد
 
🔸 در ادامه فعالیت های واحد خدمات فنی در راستای مصوبات ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری گناباد المان های نوری بلوار ناشرالاسلام مدنی پس از رفع نقص مجددا نصب گردید.
   • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 19 اسفند 1401
  • تعداد بازدید: 264