شهرداری گناباد

گردشگری نقطه ی مشترک گناباد و باغستان / نشست تعاملی شورای اسلامی شهر گناباد و باغستان برگزار شد

گردشگری نقطه ی مشترک گناباد و باغستان / نشست تعاملی شورای اسلامی شهر گناباد و باغستان برگزار شد

 گردشگری نقطه ی مشترک گناباد و باغستان / نشست تعاملی شورای اسلامی شهر گناباد و باغستان برگزار شد
 
🔸 اعضای محترم شورای شهر باغستان به همراه مهندس پورعیدی شهردار این شهر با هدف تعامل و مشارکت در زمینه های مرتبط با مدیریت شهری با اعضای محترم شورای اسلامی شهر گناباد دیدار نمودند.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 20 اسفند 1401
  • تعداد بازدید: 20