شهرداری گناباد

مرمت آسفالت معابر در نقاط مختلف شهر

مرمت آسفالت معابر در نقاط مختلف شهر

مرمت آسفالت معابر در نقاط مختلف شهر
 
🔹 پیرو تماس های مردمی با سامانه ۱۳۷ شهرداری گناباد عملیات لکه گیری آسفالت روز جمعه ۱۹ اسفند ماه در خیابان های قائم ۵ قائم ۱۶ فرعی ۶ ، پاکدامن ۶ و۷ بهار ۱۲ و اطراف مدرسه ذبیحی بلوار پاکدامن ادامه یافت.
   • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 20 اسفند 1401
  • تعداد بازدید: 22