شهرداری گناباد

مسیر بلوار پرستارکامیون ممنوع شد

مسیر بلوار پرستارکامیون ممنوع شد

مسیر بلوار پرستار کامیون ممنوع شد
 
🔹 با توجه به عملیات احداث پل در بلوار پرستار و محدودیت تردد از این مسیر با تاکید پلیس راهور عبور خودروی های سنگین از این مسیر ممنوع شد و تابلوی عبور ممنوع توسط سازمان مدیریت حمل و نقل نصب گردید.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 21 اردیبهشت 1402
  • تعداد بازدید: 39