شهرداری گناباد

احداث پل های سطح شهر پروژه ای که متوقف نمیشود

 احداث پل های سطح شهر پروژه ای که متوقف نمیشود

🔹 با هدف بهبود مسیر تردد و ایمنی در تردد شهروندان پروژه احداث پل در ۵ نقطه از سطح شهر بدون وقفه در حال اجرا میباشد. 📸 آخرین وضعیت احداث پل بلوار قصبه در مسیر رودخانه سمویی با اعتبار تقریبی ۵۵ میلیارد ریال  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 31 اردیبهشت 1402
  • تعداد بازدید: 119