شهرداری گناباد

حضور پرسنل شهرسازی در روز شنبه مورخ ۶/۲۵ جهت تسریع در پرونده های اقدام ملی و درخواستهای مردمی

 حضور پرسنل شهرسازی در روز شنبه مورخ ۶/۲۵ جهت تسریع در پرونده های اقدام ملی و درخواستهای مردمی

 حضور پرسنل شهرسازی در روز شنبه مورخ ۶/۲۵ جهت تسریع در پرونده های اقدام ملی و درخواستهای مردمی
   • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 25 شهریور 1402
  • تعداد بازدید: 212