شهرداری گناباد

آماده سازی بستر آیلند میانی بلوار شهید غیوراصلی

 آماده سازی بستر آیلند میانی بلوار شهید غیوراصلی

 آماده سازی بستر آیلند میانی بلوار شهید غیوراصلی
 
نیروهای فضای سبز شهرداری روز جمعه کاری خود را به آماده سازی بستر آیلند میانی بلوار شهید غیور اصلی گذراند.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 22 اردیبهشت 1403
  • تعداد بازدید: 57