شهرداری گناباد

بسترسازی باغچه های فضای سبز برای کاشت ۱۶۰ هزار گل تابستانه

بسترسازی باغچه های فضای سبز برای کاشت ۱۶۰ هزار گل تابستانه

بسترسازی باغچه های فضای سبز برای کاشت ۱۶۰ هزار گل تابستانه

◽️مهندس شریفی مسئول واحد فضای سبز شهرداری، از تهیه طرح کاشت و آماده‌سازی باغچه های فصلی کاری فضای سبز شهر خبر داد و گفت: طرح گلکاری تابستانه با تعداد ۱۶۰هزار بوته گل  در بلوارها، لچکی‌ها، میادین و بوستان های شهر در دستور کار قرار دارد.

◽️به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد ؛ مهندس شریفی اظهار داشت: در اجرای گلکاری تابستانه، بسترهای فصلی کاری تحت پوشش انواع گل های شاهپسند،اطلسی ایرانی،رعنا و جعفری و ... قرار میگیرد

 ◽️وی در پایان گفت: هم اینک عملیات گسترده باغبانی و آماده سازی بستر در عرصه‌های فضای سبز شهری در حال انجام است.
   • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 10 خرداد 1403
  • تعداد بازدید: 32