شهرداری گناباد

عملیات عمرانی تسطیح و آماده سازی اراضی شهرک کار آفرین با قدرت ادامه دارد

عملیات عمرانی تسطیح  و آماده سازی اراضی شهرک کار آفرین با قدرت ادامه دارد

عملیات عمرانی تسطیح  و آماده سازی اراضی شهرک کار آفرین با قدرت ادامه دارد

🔹 فعالیت همزمان ۵ اکیپ از ماشین آلات شهرداری گناباد 


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 16 خرداد 1403
  • تعداد بازدید: 28