شهرداری گناباد

شهرداری گناباد پیش گام در اجرای طرح های بازآفرینی شهری

شهرداری گناباد پیش گام در اجرای طرح های بازآفرینی شهری

شهرداری گناباد پیش گام در اجرای طرح های بازآفرینی شهری 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد، جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان گناباد ظهر امروز با حضور نریمان مصطفایی معاون طرح و برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران در محل فرمانداری گناباد برگزار شد.

مهندس حسین زاده شهرداری گناباد در این جلسه اظهار داشت: به طور یقین هزینه کردند در مناطق تاریخی و بازآفرینی یک نوع سرمایه گذاری بوده و با بازگشت مردم به این محلات از آسیب های اجتماعی جلوگیری و رونق به آنها باز می گردد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری گناباد در حال اجرای طرح همیار بازآفرینی شهری به صورت پایلوت کشوری می باشد که نتایج خوبی به همراه داشته است.

شهردار گناباد عنوان کرد: تعریف بسته های تشویقی بومی ویژه محلات بازآفرینی دیگر اقدام شهرداری در راستای رونق بخشی به این محلات می باشد.

حسین زاده با اشاره به اقدامات فرهنگی و عمرانی صورت گرفته در محلات بازآفرینی شهری عنوان داشت: اختصاص اعتبار موجب خواهد شد تا طرح سرای محله و یا تغییر فضای کالبدی در این محلات اجرایی شود.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 21 خرداد 1403
  • تعداد بازدید: 56