شهرداری گناباد

روز پر کار اداره آتش نشانی شهرداری گناباد

روز پر کار اداره آتش نشانی شهرداری گناباد

روز پر کار اداره آتش نشانی شهرداری گناباد 

🔺اطفا حریق منزل مسکونی در قوژد

در پی تماس عوامل اورژانس با سامانه 125 اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناباد، مبنی بر آتش سوزی ساختمان مسکونی در قوژد ساعت ۷:۴۰ صبح روز جمعه اول تیرماه ، بلافاصله گروه اطفاء حریق به محل حادثه اعزام شدند .

مسیول کشیک اداره آتش نشانی با بیان اینکه آتش نشانان عملیات اطفاء حریق را آغاز و نسبت به تخلیه دود سنگین ناشی از آن اقدام نمودند و پس از ورود به منزل با جسم بی جان فردی مواجه شدند و با تحویل وی به عوامل اورژانس و اقدامات ایمنی لازم به عملیات خود پایان دادند . 

بر اساس این گزارش حریق در قسمتی از منزل مسکونی رخ داده بود که کند سوزی در وسایل باعث ایجاد دود در محیط بسته منزل شده بود .

🔺اطفا حریق زمین زراعی در خیابان صنعت

در پی مخابره گزارش حریق واقع در خیابان صنعت، با اداره آتش نشانی شهرداری گناباد در ساعت ۱۲:۱۶ ، بلافاصله آتش نشانان به محل یادشده اعزام و در کمترین زمان موفق شدند آتش را مهار کرده و از سرایت آن به محیط های پیرامونی جلوگیری نمایند.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 1 تیر 1403
  • تعداد بازدید: 42