شهرداری گناباد

اگهی مناقصه قسمتی از فعالیت های پشتیبانی

اگهی مناقصه قسمتی از فعالیت های پشتیبانی

اگهی مناقصه قسمتی از فعالیت های پشتیبانی

شهرداری گناباد برابر قانون و مقرارات در نظر دارد قسمتی از فعالیت های پشتیبانی را طی مناقصه ای به متقاضیان واگذار نماید.
  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 28 آبان 1401
  • تعداد بازدید: 259