شهرداری گناباد

اقدامات واحد اجراییات در ابان ماه

اقدامات واحد اجراییات در ابان ماه

اقدامات واحد اجراییات در ابان ماه

:small_red_triangle:حسین حسن پناه مسئول واحد اجرائیات شهرداری گناباد در گفتگو با روابط عمومی شهرداری بیان کرد: براساس گشت های میدانی صورت گرفته در خصوص ساخت و سازها طی یک ماه اخیر ۱۱ ساختمان به دلیل تخلفات ساختمانی اخطاریه دریافت کرده اند.

:small_red_triangle:وی ادامه داد: سد معبر یکی از مواردی است که شهروندان به شهرداری منتقل نموده اند و یا گشت های اجرائیات آن را مشاهده کرده اند که در همین خصوص ۳۰ مورد اخطاریه صادر و ابلاغ شده است.

:small_red_triangle:مسئول واحد اجرائیات شهرداری گناباد تصریح کرد:در راستای سهولت عبور و مرور همشهریان و بهتر شدن سیمای شهری ۱۶ مورد اخطاریه جمع آوری نخاله های ساختمانی صادر شده است.

:small_red_triangle:حسن پناه ادامه داد: براساس بازدیدهای صورت گرفته و بررسی های انجام شده متاسفانه به دلیل عدم رعایت قوانین اخطاریه ۲ مورد دیوار کشی غیر مجاز صادر و از ادامه انجام کار جلوگیری شد.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 2 آذر 1401
  • تعداد بازدید: 255