شهرداری گناباد

گزارش تصویری از برف روبی معابر

گزارش تصویری از برف روبی معابر

گزارش تصویری از برف روبی معابر
گزارش تصویری از شن پاشی و یخ زدایی  معابر اصلی نوقاب توسط اکیپ ۲ عوامل اجرایی شهرداری گناباد


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 23 دی 1401
  • تعداد بازدید: 2