شهرداری گناباد

اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

طرح همیار بازآفرینی به صورت پایلوت درگناباد اجرایی می شود

به گزارش دبیرخانه ستاد بازافرینی شهری شهرداری گناباد، جلسه توجیهی ویژه هیئت امنا و ائمه مساجد محلات منتخب بافت های بازآفرینی در محل سالن کنفرانس شهرداری برگزارشد.

در این جلسه مهندس حسین زاده شهردار گناباد گزارشی از پیشنه طرح بازآفرینی شهری ارائه و به تشریح بسته های تشویقی و اجرای طرح همیار بازآفرینی که به صورت پایلوت کشوری در گناباد برگزار می شود پرداخت.

شهردارگناباد افزود: در راستای طرح بازآفرینی و برای جلب مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، سیاستها و رویکردهای تشویقی اعمال می شود که از جمله آنها می توان به تخفیف در صدور پروانه ساختمانی و همکاری در تغییر کاربری ساختمانها اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در بافت فرسوده به مالکان ساختمانها علاوه بر تخفیفات پروانه ساختمانی یک طبقه تراکم تشویقی داده می شود و با هدف سرعت بخشی در اجرای این طرح کمیسیون توافقات بازآفرینی شهری هر هفته در شهرداری گناباد برگزار می شود.

شهردار گناباد با اشاره به این که طرح همیار بازآفرینی شهری به صورت نمونه و برای نخستین بار در سطح کشور در آینده نزدیک در این شهر اجرا می شود گفت: در این راستا همیاران به عنوان نماینده مالکان بناهایی که در طرح بازآفرینی قرار گرفته اند پیگیر بهسازی بناها و اجرای طرح هستند.

حسین زاده افزود: جلب مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری رویکرد مهم اجرای طرح بازآفرینی شهری در گناباد به شمار می رود.

وی ادامه داد: ۱۰۰ تن قیر رایگان برای آسفالت معابر عمومی مناطق تحت پوشش بازآفرینی شهری گناباد طی یک سال گذشته جذب شد.