شهرداری گناباد

ستاد تخصصی بازآفرینی شهری گناباد برگزار شد

ستاد تخصصی بازآفرینی شهری گناباد برگزار شد

ستاد تخصصی بازآفرینی شهری گناباد برگزار شد

:small_red_triangle:مهندس سعید خواجه مسئول ستاد بازآفرینی شهرداری گناباد در گفتگو با روابط عمومی شهرداری اظهار داشت:  جلسه ستاد تخصصی بازآفرینی شهری با هدف معرفی اعضا، تعیین وظایف و حرکت در مسیر برنامه ها برگزار شد.

:small_red_triangle:وی ادامه داد: تمامی مناطق بازآفرینی شهری گناباد مشخص و دارای برنامه اجرایی می باشد که با هدف حرکت به سوی عدالت اجتماعی حرکت می کند.

:small_red_triangle:مسئول ستاد بازآفرینی شهری شهرداری گناباد خاطرنشان کرد: براساس قانون تمامی دستگاه های اجرایی 30 درصد بودجه خود را در این مناطق هزینه کنند.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 26 آبان 1401
  • تعداد بازدید: 295