شهرداری گناباد

آگهی فراخوان نوروز ۱۴۰۲ شهرداری گناباد منتشر شد.

 آگهی فراخوان نوروز ۱۴۰۲ شهرداری گناباد منتشر شد.

آگهی فراخوان نوروز ۱۴۰۲ شهرداری گناباد منتشر شد.

:small_orange_diamond:در نظرداریم جهت استقبال از بهار ۱۴۰۲ به منظور هویت بخشی شهر، زیباسازی محیط شهری و ایجاد نشاط اجتماعی زمینه بهتری برای حضور هنرمندان و ظهورجلوه های بهار و فرهنگ در سطح شهر ،فراهم آوریم.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 6 آذر 1401
  • تعداد بازدید: 298