شهرداری گناباد

عیدی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد به شهروندان

 عیدی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد به شهروندان

 عیدی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد به شهروندان/ تخفیف عوارض آغاز شد
 
🔸 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد بر اساس مصوبه شورای اسلامی از امروز شنبه ۲۰ اسفند ماه تخفیف عوارض شهرداری گناباد آغاز و ۲۸ اسفندماه ادامه خواهد داشت. 
 
🔸این تخفیف عوارض شامل ؛ عوارض و بهای خدمات به میزان ۲۵ درصد ، و تخفیف ۴۰ درصدی بها خدمات عوارض کسبی خواهد بود.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 20 اسفند 1401
  • تعداد بازدید: 266