شهرداری گناباد

گزارش تصویری از عملیات باربرداری و پروژه آماده سازی سایت ۹.۲ هکتاری نهضت ملی مسکن

گزارش تصویری از عملیات باربرداری و پروژه آماده سازی سایت ۹.۲ هکتاری نهضت ملی مسکن

گزارش تصویری از عملیات باربرداری و پروژه آماده سازی سایت ۹.۲ هکتاری نهضت ملی مسکن


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 20 شهریور 1402
  • تعداد بازدید: 183