شهرداری گناباد

اقدامات اجراییات شهرداری گناباد برای حفظ نظم و انضباط شهری

اقدامات اجراییات شهرداری گناباد برای حفظ نظم و انضباط شهری

اقدامات اجراییات شهرداری گناباد برای حفظ نظم و انضباط شهری 
 
🔸 صدور اخطاریه خاک و نخاله و مصالح جهت پاکسازی معابر شهری
 
🔸صدور اخطاریه به میوه فروشان میدان میوه و تره بار جهت جمع آوری کاه های پراکنده شده محیط میدان
 
🔸اخطاریه و ساماندهی میوه فروشان غیر بومی  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 22 شهریور 1402
  • تعداد بازدید: 4