شهرداری گناباد

اولین پروانه ساخت مسکن نهضت ملی مسکن کمتر ۴ ساعت صادر شد

 اولین پروانه ساخت مسکن نهضت ملی مسکن کمتر ۴ ساعت صادر شد

 اولین پروانه ساخت مسکن نهضت ملی مسکن کمتر ۴ ساعت صادر شد
 
🔹 مهندس حسین زاده شهردار گناباد از صدور پروانه در سایت مسکن نهضت ملی مسکن در کمتر از ۴ ساعت خبر داد.
 
🔹 شهردار گناباد گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده در جهت تسریع در روند ساخت و ساز و پروژه نهضت مسکن ملی صدور پروانه در بازه زمانز ۱ تا ۳ روز کاری انجام می پذیرد.
   • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 22 شهریور 1402
  • تعداد بازدید: 178